Terugblik op Umutima
het Wereldrestaurant van 2011


Umutima, de naam voor ons elfde Wereldrestaurant komt uit het Kirundi, de taal van Burundi. Het woord betekent zowel “hart” als “verstand”. Waar wij in het Nederlands deze twee begrippen bijna als tegengestelden zien, brengen zij ze samen tot één woord. En dat is mooi, want je hebt beide nodig om tot échte ontwikkeling te komen.  Met Umutima, hart én verstand, werken Burundezen aan een toekomst zonder armoede en onrecht.
Vanwege onze 30 medewerkers een hartelijk en welgemeend dankjewel aan de 240 mensen die op 16 april 2011deelnamen aan het Wereldrestaurant.

Naast de lekkere gerechten uit Burundi, kregen we nog een sluitstuk met de meeslepende perucssie van de groep Likalo.

Je krijgt nog een kleurige terugblik, met dank aan onze twee fotografen Marcel Van Duysse en Lisa Malfliet.

Haguruka

Haguruka betekent "Sta op!" in het Kirundi, de taal die in Burundi gesproken wordt.
Het is de naam van een initiatief dat gesteund wordt door Broederlijk Delen, via de Burundese partnerorganisatie ADISCO.

In Burundi is de koffieteelt een belangrijke bron van inkomsten. Maar wanneer de prijzen dalen of de oogst tegenvalt, dan hebben de boeren niets om op terug te vallen. Een onderdeel van de werking van ADISCO is het Haguruka-programma. Haguruka betekent ‘Sta op’. En dit wordt heel letterlijk genomen: sta op en neem je eigen leven in handen. Sta op en zorg zelf voor jouw voedsel. Deze partnerorganisatie van Broederlijk Delen motiveert de boeren om zelf voedsel te telen in plaats van naar de voedselbedeling te gaan. Enerzijds voor eigen gebruik, anderzijds om te verkopen op de markt.

In het filmpje hieronder legt Joseph het zelf uit, en zingt een jongerenkoor uit Mparamirundi een lied over Haguruka. Het filmpje is ook een oproep naar jongeren in Vlaanderen om mee te doen met de campagne in jeugdgroepen en op scholen.